NOW regeling

De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kunt u vanaf 6 april 2020 een aanvraag doen bij het UWV voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

 

Hoe werkt de NOW?

 

Om het uitvoerbaar te houden wordt de subsidie op grond van de NOW berekend over de loonsom in januari 2020. De te verwachte omzetdaling wordt op die loonsom losgelaten. Als we weer in wat rustiger vaarwater zijn wordt de subsidie definitief bepaald op de feitelijke omzetdaling, in dezelfde drie maanden als waarover is betaald, maal de loonsom januari 2020. Het lijkt eenvoudig. Toch wijzen we u op 3 belangrijke aandachtspunten.

1. Sterke daling loonsom = aftrek

De regeling compenseert echter niet voor een daling in de loonsom. Uitgangspunt is dat werkgevers een stimulans krijgen om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. En dat gebeurt door een al te sterke daling van de loonsom te bestraffen met aftrek. Dat werkt als volgt. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom waar het voorschot op is gebaseerd (vaak zal dat januari zijn) vergeleken met de loonsom in de maanden maart, april en mei. Hoe lager die loonsom, hoe lager de subsidie. De gedacht daarachter is dat een lagere omzet toereikend zou kunnen zijn voor een lagere loonsom: deze werkgevers moeten hun personeel zien te betalen met de inkomsten uit de resterende omzet.

2. Seizoensinvloed

 

Voor cyclische arbeidspatronen pakt die systematiek ongunstig uit. Als u in winterse periodes van nature een lagere loonsom heeft dan in maart, april en mei, dan loopt u compensatie voor een groot deel mis omdat de subsidie wordt bepaald op januari. Voor deze sector (denk aan horeca, schilders, recreatie, de sectoren waar op dit moment de zwaarste klappen vallen) ontbreekt een beschermwal tegen loonkosten in de huidige crisis.

3. Aftrek groter dan subsidie

 

Maar ook andersom zit er een addertje onder het gras. Als de lagere loonsom over de maanden maart-april-mei ten opzichte van die in januari 2020 (de referentieperiode waar het voorschot ook over wordt berekend en uitbetaald), uit de pas loopt met omzetdaling in de periode die de werkgever aanwijst (bijvoorbeeld: mei, juni en juli), dan loopt u het risico op een terugvordering. Dat zit als volgt in elkaar.

Zoals hiervoor uiteengezet komt een lagere loonsom voor eigen rekening. In de huidige regeling wordt een lagere loonsom afgetrokken van die in januari. Bij de berekening van het voorschot wordt echter niet alleen uitgegaan van de loonsom januari, daar wordt de verwachte omzetdaling nog op losgelaten. Dat gebeurt echter niet met de aftrek. Als de daling van de loonkosten, de omzetdaling ‘inhaalt’ kan het daarom gebeuren dat de aftrek groter is dan de (op voorschot) betaalde subsidie. U moet dan terugbetalen.

Juist nu!

De NOW is al met al een ingewikkeldere regeling dan wellicht gedacht. Met vragen of voor advies, kunt u altijd bij ons terecht Wij ontzorgen u graag bij het aanvragen van uw NOW tegemoetkoming.

 

Share it